ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

            เนื่องด้วยในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อ ดำเนินการปิดน้ำซ่อมท่อ ขนาด 160 มม.และท่อขนาด 110 มม. บริเวณหน้าหมู่บ้านท่องชนและตลาดไสไฟลาม เพื่อแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนและไม่ไหล ซึ่งจะทำให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกบ้านทุ่งชน ถึงตลอดถนนทุ่งสง-ทุ่งใหญ่ บ้านไทรห้อง บ้านไสยอ บ้านควนเนียง บ้านไสไฟลาม อบต.ควนกรด สถานีอนามัยบ้านไทรห้อง โรงเรียนบ้านไทรห้อง และโรงเรียนทุ่งสงวิทยา น้ำประปาไหลอ่อน ถึงไม่ไหลทั้งหมด
            ทั้งนี้ กปภ.สาขาทุ่งสง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-411339,075411584