กปภ.สาขาบ้านตาขุน ขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าซอยเทศบาล 1 และซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าซอยเทศบาล 1 และซอยเทศบาล 2 หมู่

ด้วยเทศบาลอำเภอพนม ทำคูระบายน้ำทำให้น้ำไม่ไหล ซอยเทศบาล 1 และซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าซอยเทศบาล 1 และซอยเทศบาล 2 หมู่ที่ 1 ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพฤหัสบดีที่21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอให้ท่านได้สำรองน้ำไว้ให้เพียงพอกับ

ความต้องการในช่วงเวลาดังกล่าว