ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว