ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากท่อ HDPE ขนาด 225 มม. แตก บริเวณทางเข้าบ้านลุ่มพ้อ ส่งผลให้พื้นที่ตำบลควนกรดและตำบลนาไม้ไผ่ น้ำไหลอ่อนถึงหยุดไหลทั้งหมด ทั้งนี้ กปภ.สาขาทุ่งสง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ กปถ.สาขาทุ่งสงจะเปิดจ่ายน้ำโดยเร็วที่สุด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-411339, 075411584