กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ้านตาขุน เนื่องจากมีรถแบล็คโฮขุดไปโดนท่อประปา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อจ่ายน้ำ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 110 มม. แตกฉุกเฉิน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอคีรีรั

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาบ้านตาขุน ได้รับแจ้งจากผู้ใช้น้ำว่ามีท่อจ่ายน้ำแตกฉุกเฉิน เนื่องจากมีรถแบล็คโฮขุดไปโดนท่อประปา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นท่อจ่ายน้ำ HDPE เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 110 มม. แตกฉุกเฉิน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่หน้าสถานีจ่ายน้ำโรงกรองน้ำคีรีรัฐนิคม ไปจนถึงโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 16.30 น. หรือจนกว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ ทาง กปภ.สาขาบ้านตาขุนจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะเปิดจ่ายน้ำเข้าระบบจ่ายตามปกติ เมื่อเริ่มเปิดจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบจ่าย น้ำอาจจะขุ่นแดง ขอให้ผู้ใช้น้ำเปิดน้ำทิ้งก่อนใช้งาน