กปภ.สาขาหลังสวน ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.จนกว่าจะแล้วเสร็จ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวนประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเนื่องจากท่อ PVC ขนาด 300 มม. แตกบริเวณหน้าโรงงานปาล์มธรรมชาติอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ส่งผลกระทบให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพรน้ำไม่ไหลทั้งหมด ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 077 541 171