การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม โทรศัพท์ 0 7569 9447