กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค.62

กปภ.สาขาบ้านตาขุน ประกาศหยุดจ่ายน้ำ ในวันจันทร์ ที่ 28 ม.ค.62

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด PE 160 มม. เนื่องจากท่อแตก ตั้งแต่หน้าบริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการคีรีรัฐนิคมคมไปจนถึง บริษัท ทักษิณปาล์ม ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

                   การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่จ่ายน้ำ ตั้งแต่หน้าบริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการคีรีรัฐนิคมไปจนถึง บริษัท ทักษิณปาล์ม ในวันจันทร์ที่
28 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ) ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน จะเร่งดำเนินการซ่อมท่อขนาด PE 160 มม. ดังกล่าว เพื่อให้สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็ว