ประกวดราคาซื้อน้ำประปา กปภ.สาขาภูเก็ต

ตอบข้อสอบถามเพิ่มเติมงานประกวดราคาซื้อน้ำประปาเพื่อรองรับการให้บริการ ต.ป่าคลอก และ ต.ศรีสุนทร กปภ.สาขาภูเก็ต

รายละเอียด