การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมสนับสนุนของขวัญในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมสนับสนุนของขวัญในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี ๒การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมสนับสนุนของขวัญในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี ๒

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์  เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม  ร่วมสนับสนุนของขวัญในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็ก ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒