การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ร่วมสนับสนุนรถจักรยานในกิจกรรม "วันเด็ก" ประจำปี

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม ภายใต้การบริหารงานโดย นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ได้มอบรถจักรยาน จำนวน ๑ คัน แก่สำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ เพื่อสนันสนุนเป็นของรางวัลให้กับเด็กที่เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้