การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะให้การต้อนรับท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะภายใต้การบริหารงานโดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ หน่วยบริการมาบอำมฤต และหน่วยบริการปะทิว พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน