ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายเสริม หึกขุนทด ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เข้าตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ โดยนายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ หน่วยบริการมาบอำมฤต และหน่วยบริการปะทิว พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน