กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ี

ภาพ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์

 

204/4 หมู่ที่ 1 ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทรศัพท์: 0-7737-9074 อีเมล์: 5551012@pwa.co.th

Copyright © 2010 by Provincial Waterworks Authority