การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม "น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5" ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ  โดย นายสมพงศ์ ณ นคร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ  

           โดยช่วงเช้า เวลา 07.00 น ร่วมพิธีตักบาตรโดยพร้อมกัน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าแซะ  พระสงฆ์จำนวน 57 รูป 

           ช่วง เวลา 09.00 น ร่วมกันวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ ศาลาประชาคม อำเภอท่าแซะ  ในพิธีนี้มี ข้าราชการ,หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,องค์กรปกครองท้องถิ่น,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน,ประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

                                                                        ภาพและข่าว โดย กปภ.สาขาท่าแซะ

                                                                       โทร. 077-599610  โทรสาร.077-599610

                                                                               Mail. 5551019@pwa.co.th