การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองศ์ท่าน

     ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นี้  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานของ นายสมพงศ์  ณ นคร ผู้จัดการกปภ.สาขาท่าแซะ พร้อมหัวหน้างาน,พนักงาน,เจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม พิธีบำเพ็ญกุลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองศ์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ 

   ในการนี้ กปภ.สาขาท่าแซะ ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 89 รูป ณ ศาลาประชาคมอำเภอท่าแซะ  

 

 

                                 ภาพและข่าว  โดย กปภ.สาขาท่าแซะ 

                                โทร. 077-599610  

                                Mail 5551019@pwa.co.th