การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา (เทียนหลวง) ณ วัดนาหอยโข่ง

วันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยนางสาวจิราพร อินทนาพาง พนักงานการเงินและบัญชี ๕ สังกัดงานอำนวยการ เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา (เทียนหลวง) ณ วัดนาหอยโข่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งการถวายเทียนพรรษา (เทียนหลวง) โครงการส่วนพระองค์วังสวนจิตรลดา  รวมทั้งร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีด้วย