การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานและบริเวณโรงกรองแม่ข่ายท่าแซะ

ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันปลูกต้นกระดิ่งทอง บริเวณโดยรอบสำนักงาน และ โรงกรองน้ำแม่ข่ายท่าแซะ เพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสำนักงาน และโรงกรองน้ำ ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีเอกลักษณ์