การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรมโครงการ "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ บริเวณชุมชนบ้านนาหวาน ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โดยการเติมใจครั้งนี้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ได้ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา แจกเอกสารแผ่นพับและใบปลิว ขั้นตอนการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับผู้ใช้น้ำประเภทธุรกิจ และการขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำ หากพบเห็นท่อแตก-รั่ว ให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ทางกลุ่มไลน์ผู้ใช้น้ำ หรือ แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เพื่อได้ทำการแก้ไขต่อไป พร้อมสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำที่มีต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ และได้เชิญชวนผู้ใช้น้ำให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ผู้ใช้น้ำ ซึ่งไว้สำหรับบริการข้อมูลต่างๆ ของกปภ. และรับแจ้งเหตุต่างๆของผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งซ่อมแซมจุดรั่วบริเวณก่อนถึงมาตรวัดน้ำให้ผู้ใช้น้ำด้วย ซึ่งเป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้น้ำเป็นอย่างยิ่ง