การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม โครบการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้้งที่๙

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบาง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดย นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๓๐๐ ขวด สมุดโน๊ต และเอกสารแผ่นพับใบปลิว เอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของการประปาส่วนภูมิภาค ให้กับส่วนราชการ และภาคประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงานราชการและภาคประชาชนเป็นอย่างดี