การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ เข้าร่วมกิจกรรม "ลานอุ่นไอรักและการแข่งขันขูดมะพร้าว"

วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ภายใต้การบริหารงานโดย นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ร่วมกับหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดกิ่งกาชาดอำเภอท่าแซะ ในกิจกรรม "ลานอุ่นไอรักและการแข่งขันขูดมะพร้าว" ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลท่าแซะ หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้ ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน ๖๕๐ ขวด เพื่อไว้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว