การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการวันแรงงานแห่งชาติ 2561
วันอังคาร ที่ 1 พฤษภาคม 2561 (เปิดทำการวันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุระบบประปาขัดข้องท่อแตก/รั่ว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
โทร 076-412156 หรือ PWA Contact Centerโทร. 1662 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ