การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561

กปภ.สาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 12 - 17 เมษายน 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ปิดทำการช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561
ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 ไปจนถึงวันอังคาร ที่ 17 เมษายน 2561
(เปิดทำการวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2561) ทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุระบบประปาขัดข้อง
ท่อแตก/รั่ว ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 076-412156 หรือ PWA Contact Center
โทร. 1662 
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ค่ะ