กปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมพิธี

วันที่ 2 เมษายน 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายประภาส  ศรีสุพรรณ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา