กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธีกปภ.สาขาพังงา ร่วมงานรัฐพิธี

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา ภายใต้การบริหารงานโดย นายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา มอบหมายให้นายสุริยา  ฟองคำ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา