กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561

กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561กปภ.สาขาพังงา ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา นำโดยนายสุริยะ  ป้านนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบปะประชาชน ภายใต้โครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561 ผู้ใช้น้ำในชุมชนอู่เรือ ถ.เจริญราษฏร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา โดยได้แจกแผ่นพับการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดรู้คุณค่า ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบประปาทั้งภายในและภายนอกอาคาร รับแจ้งท่อแตกรั่วและปัญหาการใช้น้ำประปา ตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำภายในบ้าน สอบถามและรับฟังข้อคิดเห็นในการให้บริการของกปภ.สาขาพังงา รวมถึงให้ตอบแบบสำรวจความความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่ดีที่สุดต่อไป