กปภ.สาขาปากพนัง

กปภ.สาขาปากพนัง

ภาพถ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

รูปโลโก้ Facebook การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง

291 หมู่ที่ 3 ถ.สุนอนันต์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์: 0-7544-3112 อีเมล์: 5551029@pwa.co.th

Copyright © 2010 by Provincial Waterworks Authority