กปภ.สาขาจันดี

กปภ.สาขาจันดี

ภาพถ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี

 

300 หมู่ที่ 3 ถ.ตอนจันดี-ลานสกา ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250

 

โทรศัพท์: 0-7548-6312 อีเมล์: 5551030@pwa.co.th

Copyright © 2010 by Provincial Waterworks Authority