หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2562 เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 256 2020-04-22 15:08:56 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2562 เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562 2020-04-22 15:05:57 รายละเอียด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563 2020-04-16 17:17:36 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2/2563 2020-04-16 17:41:29 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มีนาคม 2563 2020-04-02 15:30:26 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-04 17:22:56 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563 2020-02-03 09:37:58 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1/2563 2020-01-22 14:41:53 รายละเอียด
สรุปทำสัญญา ธันวาคม 2562 2020-01-03 16:24:23 รายละเอียด
สรุปทำสัญญา ตุลาคม 2562 2019-11-04 10:36:25 รายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน