หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง กปภ.ข.4

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิงหาคม 2563 2020-09-02 10:18:20 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง กรกฎาคม 2563 2020-08-05 09:40:42 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 256 2020-07-16 17:48:46 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2/2563 เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2563 2020-07-15 09:09:39 รายละเอียด
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3/2563 2020-07-13 16:02:52 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2563 2020-07-08 17:27:01 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2563 2020-06-09 10:17:58 รายละเอียด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2563 2020-05-07 09:31:27 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1/2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 2020-04-22 15:25:02 รายละเอียด
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2562 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 256 2020-04-22 15:09:32 รายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน