หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน กปภ.ข.4

หัวข้อ วันที่ประกาศ รายละเอียด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 2021-01-20 15:33:38
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 4 2020-10-20 13:52:40
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 2020-08-25 10:42:49
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 2020-04-02 15:51:18
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 2020-03-31 16:01:05
เลื่อนขึ้นข้างบน