หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
สมพงศ์ ณ นคร
ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

อนุสนธ์ เกื้อสกุล
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ณัฐพงษ์ เขน็ดพืช
ช่างโยธา

งานผลิต

สุทธิพงศ์ บุญสา
หน.งานผลิต
อนุรักษ์ เอ่งซ้าย
นายช่างไฟฟ้า
ปราโมทย์ มุขแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
วสุรัตน์ ติ๊บบุญยวง
ช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

ณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ
หน.งานอำนวยการ
บารมี จิระประดิษฐ์ผล
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน