หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
โครงสร้างการบริหารงาน
ธีระพล โชคคณาพิทักษ์
ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน

งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย

อนุสนธ์ เกื้อสกุล
หน.งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย
ณัฐพงษ์ เขน็ดพืช
ช่างโยธา

งานผลิต

สุทธิพงศ์ บุญสา
หน.งานผลิต
อนุรักษ์ เอ่งซ้าย
นายช่างไฟฟ้า
ปราโมทย์ มุขแก้ว
นายช่างไฟฟ้า
วสุรัตน์ ติ๊บบุญยวง
ช่างเครื่องกล

งานอำนวยการ

ณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ
หน.งานอำนวยการ
บารมี จิระประดิษฐ์ผล
พนักงานการเงินและบัญชี
เลื่อนขึ้นข้างบน