หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาคลองท่อม
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,937
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,000
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 5,600
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 153,918.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 149,318.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 85,867.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
โกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ผจก.กปภ.สาขาคลองท่อม

เลื่อนขึ้นข้างบน