หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาคลองท่อม
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,891
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,000
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 5,400
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 140,581.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 136,381.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 91,955.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
โกวิทย์ เพชรเศรษฐ

ผจก.กปภ.สาขาคลองท่อม

เลื่อนขึ้นข้างบน