หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาเกาะพะงัน
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 2,713
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 4,800
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 4,800
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 60,813.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 58,060.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 42,988.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
สมพงศ์ ณ นคร

ผจก.กปภ.สาขาเกาะพะงัน

เลื่อนขึ้นข้างบน