หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,644
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,720
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 9,132
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 283,409.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 280,365.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 167,583.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
สุริยะ ป้านนาค

ผจก.กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน