หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,520
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,720
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 9,085
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 281,609.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 277,675.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 187,974.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
รุจิรา เทพเมือง

ผจก.กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน