หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขานครศรีธรรมราช
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,792
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,720
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 8,356
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 259,097.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 253,527.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 175,489.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
สุริยะ ป้านนาค

ผจก.กปภ.สาขานครศรีธรรมราช

เลื่อนขึ้นข้างบน