หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาขนอม
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,866
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,480
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 6,480
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 168,212.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 165,860.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 90,927.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
สานิษ กาญจนกุล

ผจก.กปภ.สาขาขนอม

เลื่อนขึ้นข้างบน