หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาจันดี
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,994
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 7,200
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 179,031.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 175,055.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 121,087.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สุคนธ์ ชูรักษา

ผจก.กปภ.สาขาจันดี

เลื่อนขึ้นข้างบน