หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาชะอวด
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,794
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 4,560
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 5,040
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 127,142.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 121,416.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 65,019.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
ชวลิต บัวจีน

ผจก.กปภ.สาขาชะอวด

เลื่อนขึ้นข้างบน