หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาทุ่งสง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 24,844
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 24,960
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 24,960
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 751,233.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 721,736.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 475,330.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สมเดช ใจสมุทร

ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง

เลื่อนขึ้นข้างบน