หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาทุ่งสง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 24,098
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 24,960
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 24,960
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 752,956.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 723,250.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 477,355.00
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
วุฒิพร บุญดี

ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง

เลื่อนขึ้นข้างบน