หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาอ่าวลึก
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,536
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 350
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 154,335.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 151,367.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 78,529.75
*ข้อมูลประจำเดือน มกราคม ปี 2563
นุชนภา พิณทอง

ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก

เลื่อนขึ้นข้างบน