หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาอ่าวลึก
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,624
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 350
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 139,445.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 135,345.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 75,578.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
นุชนภา พิณทอง

ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก

เลื่อนขึ้นข้างบน