หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาอ่าวลึก
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,503
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 8,400
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 144,556.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 140,382.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 80,845.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
นุชนภา พิณทอง

ผจก.กปภ.สาขาอ่าวลึก

เลื่อนขึ้นข้างบน