หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากระบี่
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 30,406
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 39,600
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 39,600
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,068,954.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 1,052,037.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 730,581.42
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
ฉลาด ลิ่มปะรังษี

ผจก.กปภ.สาขากระบี่

เลื่อนขึ้นข้างบน