หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขากระบี่
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 30,923
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 39,600
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 39,600
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,028,655.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 998,694.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 710,944.95
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
ฉลาด ลิ่มปะรังษี

ผจก.กปภ.สาขากระบี่

เลื่อนขึ้นข้างบน