หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาภูเก็ต
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 66,302
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 163,992
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 164,000
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 2,518,162.55
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 2,269,528.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,331,535.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
ไกรสร มะหะหมัด

ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต

เลื่อนขึ้นข้างบน