หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาภูเก็ต
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 66,742
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 163,992
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 86,500
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 953,712.95
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 834,282.90
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,324,432.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
ไกรสร มะหะหมัด

ผจก.กปภ.สาขาภูเก็ต

เลื่อนขึ้นข้างบน