หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาท้ายเหมือง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 3,649
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 7,200
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 7,200
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 147,600.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 142,767.65
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 83,795.00
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
สิงหะนาท ธานีรัตน์

ผจก.กปภ.สาขาท้ายเหมือง

เลื่อนขึ้นข้างบน