หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาท้ายเหมือง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 3,608
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 7,200
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 7,200
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 125,945.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 124,344.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 74,325.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
จเร โสมาพงศ์

ผจก.กปภ.สาขาท้ายเหมือง

เลื่อนขึ้นข้างบน