หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาพังงา
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,339
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 10,320
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 14,400
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 312,661.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 305,250.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 199,915.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
ชัฏ ชูพงศ์

ผจก.กปภ.สาขาพังงา

เลื่อนขึ้นข้างบน