หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาพังงา
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,079
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 10,320
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 12,720
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 328,173.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 318,807.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 207,294.00
*ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2563
ชัฏ ชูพงศ์

ผจก.กปภ.สาขาพังงา

เลื่อนขึ้นข้างบน