หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาพังงา
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,210
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 10,320
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 15,120
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 326,910.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 317,992.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 215,853.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
ชัฏ ชูพงศ์

ผจก.กปภ.สาขาพังงา

เลื่อนขึ้นข้างบน