หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาระนอง
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 20,092
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 47,040
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 41,040
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,197,702.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 1,138,989.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 527,907.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
เลอศักดิ์ รัตนฉายา

ผจก.กปภ.สาขาระนอง

เลื่อนขึ้นข้างบน