หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาท่าแซะ
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 4,203
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 5,520
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 4,100
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 121,931.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 119,431.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 88,838.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
ธีระพล โชคคณาพิทักษ์

ผจก.กปภ.สาขาท่าแซะ

เลื่อนขึ้นข้างบน