หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาหลังสวน
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 15,785
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 17,520
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 21,032
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 642,710.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 631,829.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 282,154.77
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562
จีรศักดิ์ หัถชีพ

ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

เลื่อนขึ้นข้างบน