หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาหลังสวน
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 16,284
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 17,520
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 136,883
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 628,786.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 621,606.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 281,790.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
จีรศักดิ์ หัถชีพ

ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

เลื่อนขึ้นข้างบน