หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาหลังสวน
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 16,001
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 17,520
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 20,076
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 632,191.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 619,374.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 298,557.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
จีรศักดิ์ หัถชีพ

ผจก.กปภ.สาขาหลังสวน

เลื่อนขึ้นข้างบน