หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาชุมพร
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 37,422
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 60,720
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 60,720
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,310,215.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 1,184,310.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 766,231.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
สุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์

ผจก.กปภ.สาขาชุมพร

เลื่อนขึ้นข้างบน