หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาชุมพร
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 36,815
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 60,720
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 60,720
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,491,683.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 1,301,941.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 822,867.00
*ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563
สุกฤษฏิ์ กลิ่นสนธิ์

ผจก.กปภ.สาขาชุมพร

เลื่อนขึ้นข้างบน