หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาไชยา
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,458
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 0
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 0
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 133,787.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 132,267.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 84,697.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
จันทิรา ทองพูล

ผจก.กปภ.สาขาไชยา

เลื่อนขึ้นข้างบน