หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาไชยา
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,496
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 0
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 0
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 156,144.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 125,577.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 82,436.00
*ข้อมูลประจำเดือน มกราคม ปี 2563
จันทิรา ทองพูล

ผจก.กปภ.สาขาไชยา

เลื่อนขึ้นข้างบน