หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาบ้านนาสาร
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 9,615
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 13,920
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 9,360
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 271,520.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 268,535.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 149,175.00
*ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2563
วุฒิพร บุญดี

ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร

เลื่อนขึ้นข้างบน