หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 (กปภ.ข.4))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลทั่วไป กปภ.สาขาบ้านนาสาร
จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 9,095
กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 13,920
กำลังผลิตที่ใช้งาน (ลบ.ม./วัน) : 9,360
ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 270,880.00
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 266,865.00
ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 153,481.00
*ข้อมูลประจำเดือน สิงหาคม ปี 2562
สุดาพร นาคพิน

ผจก.กปภ.สาขาบ้านนาสาร

เลื่อนขึ้นข้างบน